Opvoedspreekuur Zaanstreek-Waterland
Lees voor
Privacystatement opvoedspreekuur.nl
U kunt bij het opvoedspreekuur terecht voor een adviserend of ondersteunend gesprek over de opvoeding van uw kind. Dat kan gaan over alle mogelijke onderwerpen. Meestal zijn een paar gesprekken genoeg om een antwoord te vinden op de vragen en problemen. Elk gesprek duurt maximaal 45 minuten. Na het eerste gesprek kan zo nodig een vervolgafspraak worden gemaakt. Aan een bezoek aan het opvoedspreekuur zijn geen kosten verbonden. Tijdens de opvoedspreekuren werken wij volgens de Triple P methode voor positief opvoeden.

De opvoedspreekuren vinden plaats in de verschillende Centra Jong, voor Jeugd en Gezin verspreid over de regio. De opvoedspreekuren worden aangeboden door GGD Zaanstreek-Waterland. De GGD heeft de regels voor de bescherming van persoonsgegevens opgenomen in een privacyreglement (www.ggdzw.nl/privacy). U kunt direct online een afspraak maken voor het opvoedspreekuur. U dient hiervoor uw naam, de naam van uw kind, uw e-mailadres en uw telefoonnummer in te voeren. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het maken en registreren van de afspraak en niet gedeeld met derden.

In de opvoedspreekuren werken wij volgens de Triple-P-methode voor positief opvoeden van het Nederlands Jeugdinstituut