Opvoedspreekuur Zaanstreek-Waterland
Lees voor
MEDEDELINGEN IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS

Het opvoedspreekuur gaat door, maar telefonisch. De pedagogisch adviseur belt jou op het afgesproken tijdstip.

We gaan flexibel om met de invulling van het spreekuur; we kunnen beeldbellen of het gesprek vervolgen op een ander tijdstip om zonder kinderen in de buurt rustig te praten (eventueel s’avonds)
Maak een afspraak voor opvoedondersteuning
Als ouder heb je vast wel eens vragen over de opvoeding van jouw kind. Dan is het goed om te weten dat je hiermee altijd terecht kunt bij het opvoedspreekuur van Zaanstreek-Waterland. Dit spreekuur bied je één of meer adviserende of ondersteunende gesprekken met een deskundige over het opgroeien en opvoeden van jouw kind. Deze gesprekken zijn gratis.
Heb je vragen over het online afsprakensysteem voor de opvoedspreekuren in Zaanstreek-Waterland?
Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur via 075-6518340 (regio Zaanstreek) of 0299-748004 (regio Waterland).